Курортта жүріп-тұру қағидалары

Қала сыртындағы «Нұртау» курортының аумағында жүріп-тұру қағидалары

I.   ЖАЛПЫ ҚАҒИДАЛАР

1.1. Осы Қағидалар ШҚО, Глубокое ауданы, «Нұртау» курорт-қонақ үйі мекен-жайы бойынша орналасқан «Нұртау» қала сыртындағы курорт-қонақ үйі аумағында «БИПЭК АВТО Қазақстан» АҚ ұсынған ақылы қызметтерді (бұдан әрі – «қызметтер») пайдалану тәртібін белгілейді:

1.1.1. Арқанжолдарда жүріп-тұру қағидалары (I-Бөлім);

1.1.2     Тау-шаңғы бөктерлерінде жүріп-тұру қағидалары (II-Бөлім)

1.1.3         Тюбинг трассасында жүріп-тұру қағидалары (III-Бөлім)

1.2. «БИПЭК АВТО Казахстан» ЖШС (мәтін бойынша ары қарай – «Компания») Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес заңды тұлға болып табылады».

Компанияның тұрған орны: Өскемен қаласы, Тәуелсіздік даңғылы, 92/1.

Курорттың телефон нөмірлері:

«Бобровочка» коттеджінің әкімгері: +7 705 798 53 65

«Рощино» коттеджінің әкімгері: +7 771 840 68 89

«Намедни» мейрамханасының әкімгері: +7 705 798 53 64

«Моисеевка» күркелерінің әкімгері: +7 705 752 48 95

Брондау қызметі: +7 705 798 53 56

Сенімді сырғанау мектебінің әкімгері: +7 771 840 04 04

1.3. Курорттың жұмыс тәртібімен, Курорт әкімшілігі жұмысының тәртібімен (http://bobrovka.kz) адресі бойынша Интернет желісінде Компанияның ресми сайтында  және/немесе Курорттың көпшілікке қолжетімді орындарында орналасқан ақпараттық маңдайшаларда танысуға болады.

1.4. Курорт өз қызметінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, Компания Жарғысын, осы Қағидаларды және Компанияның жергілікті актілерін басшылыққа алады.

Осы Қағида бойынша Курорт пен Клиенттің қарым-қатынастары Қазақстан Республикасының заңнамасымен реттеледі.

1.5. Осы Қағидалар Компанияның жария офертасы, яғни Қағидада және оған қоса ұсынылатын қосымшаларда көзделген шарттарда шарт жасауға ұсыныс болып табылады.

Осы офертаның қолданылу мерзімі шектелмеген.

Егер осы Қағидада басқалары қарастырылмаған болса, Курорт кассасына тиісті қызметтерге төлем жасағаны клиенттің осы Қағидамен, сондай-ақ осы Қағиданың 1.1.1 – 1.1.3-тармақтарында көрсетілген қағидалармен толық келіскендігін (Компания офертасының акцепті) білдіреді.

1.6. Заңды тұлғалар, сонымен қатар жеке тұлғалар (бұдан әрі – «Клиенттер»), келесі санаттағылардан басқасы Курорт қызметтерін пайдалану құқығына ие:

1.6.1. масаң күйде, есірткінің немесе психотроптық заттардың әсерінде болған тұлғалар;

1.6.2. тәртібі Курорттың қауіпсіздігіне және/немесе жағдайына қауіп төндіретін немесе қоғамдық тәртіп нормаларына қайшы келетін тұлғалар;

1.6.3. 14 жасқа дейінгі кәмелеттік жасқа толмағандар (балалар) (балалардың тәртібі үшін толық жауапты заңды өкілдер алып жүрген жағдайда Курортқа келген және олар Қағидаларды сақтаған жағдайлардан басқасы);

1.6.4. мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, осы шектеулі мүмкіндіктері болуы себепті өзге тұлғаның көмегі қажет жағдайда (Курортқа мүгедектігі жоқ іс-әрекетке қабілетті кәмелеттік жастағы тұлға бірге алып жүрген жағдайлардан басқа);

1.7. Курорттың тарифтерімен (http://bobrovka.kz) адресі бойынша Интернет желісінде Компанияның ресми сайтында  және/немесе Курорттың көпшілікке қолжетімді орындарда орналасқан ақпараттық маңдайшаларда танысуға болады.

Компания көрсетілетін қызметтер Тарифтерін біржақты тәртіппен өзгерту құқығын өзіне қалдырады. Тарифтердің өзгергені туралы Компания Клиенттерге хабарлап, ол туралы ресми сайтта (http://bobrovka.kz) және/немесе Курорттың ақпараттық маңдайшаларында хабарлама жариялайды. Тарифтер өзгертілген жағдайда осыған дейін енгізілген төлем жаңа Тарифтер бойынша қайта есептелмейді.

1.8. Клиент Компания өзінің дербес мәліметтерін өңдеуіне келісімін береді. Компаниямен осы оферта негізінде шарттар жасасу және оны одан кейін қолдану, Клиентке Компания көрсететін қызметтер туралы ақпарат ұсыну мақсаттарында Клиент келісімін береді және ол келесі ақпараттарға таралады: тегі, аты, әкесінің аты, телефон, e-mail, жеке куәлігіндегі немесе жеке басын куәландыратын басқа да құжаттағы мәліметтер, тұрғылықты орны, суреті (бұдан әрі – «Дербес мәліметтер»).

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген келісім жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін қажетті немесе тиісті Клиенттің Дербес мәліметтеріне қатысты кез келген іс-әрекеттерді іске асыруға беріледі, соның ішінде, шектеусіз: жинау, жүйелендіру, қорландыру, сақтау, анықтау (жаңарту, өзгерту), пайдалану, иесіздендіру, оқшаулау, жою.

Компания Клиенттердің дербес мәліметтерінің қауіпсіздігін және құпиялылығын қамтамасыз етуге, Дербес деректерді таратпауға және оларды тек жоғарыда аталған мақсаттарға қолдануға  міндеттенеді.

Клиент оның Дербес мәліметтері туралы ақпарат алуға, сондай-ақ Дербес мәліметтерді анықтауға, оқшаулауға және/немесе жоюға құқығы бар.

1.9. Компания Курорттың қызмет көрсетуінен бас тартуға және осы Қағиданың және кез келген қосымша түсіндірусіз, кез келген мерзімге оған қоса ұсынылатын қосымшалардың талаптарын бұзушы кез келген келушінің Курорт аумағына келуінен бас тарту құқығын өзіне қалдырады.

1.10. Курорттың қызметтерін пайдалану барысында туындайтын барлық даулар, сұрақтар, наразылықтар және келіспеушіліктер бойынша оларды шешу үшін Клиент Курорт әкімшілігіне жүгінуі тиіс. Барлық даулар мен келіспеушіліктер Қағиданың осы тармағында белгіленген тәртіппен жазбаша шағымдар жолдау жолымен шешіледі.

Еркін нысанда жасалған Клиенттің жазбаша шағымы Клиенттің пікірі бойынша тікелей сапасыз көрсетілген қызмет көрсетілген күні мәлімделуі тиіс және шағымды алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде өтінішкерге жазбаша жауап беру арқылы қабылдаушы жақ (Курорт әкімшілігі) қарауы тиіс, егер істегі заңнамада шағымды қараудың өзге мерзімдері қаралмаған болса. Клиент қызмет көрсетілген күні шағым бермеген болса, қызмет тиісті түрде орындалған және Клиент ешқандай ескертусіз қабылданды деп саналады.

Сондай-ақ, Клиенттің Пікірлер мен ұсыныстар кітабында шағым қалдыру құқығы бар. Көрсетілген шағымды Курорт әкімшілігі 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарайды және өтінішкерге шағымда көрсетілген мекен-жай бойынша жазбаша жауап жолданады.

Жоғарыда көрсетілген дауларды шешудің сотқа дейінгі тәртібінің бірін сақтау Клиент үшін міндетті.

1.11. Кінәрат-талаптық тәртіппен даулы мәселелер бойынша келіспеушіліктерді шешу мүмкін болмаған жағдайда, олар Қазақстан Республикасының істегі заңнамасына сәйкес сот тәртібімен қаралуы тиіс.

1.12. Заңды тұлғалар мен Компания арасындағы даулар мен келіспеушіліктер осы Қағидаға сәйкес қызмет көрсетуге байланысты міндетті сотқа дейінгі реттеу шараларынан кейін ШҚО мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотына қарауға беріледі.

1.13. Жеке тұлғалар мен Компания арасындағы даулар мен келіспеушіліктер осы Қағидаға сәйкес қызмет көрсетуге байланысты міндетті сотқа дейінгі реттеу шараларынан кейін аудандық сотқа қарауға беріледі.

1.14. Осы Қағиданың талаптары міндетті түрде орындалуы тиіс, соның ішінде топ тұлғалар тобына қызмет көрсету кезінде заңды тұлға немесе жеке тұлғалар үшін жеке кәсіпкерлер Курорттың қызметтерін сатып алу кезінде орындалуы міндетті.

1.15. Тау-шаңғы бөктерлерінің схемалары белгіленген Курорттың схемасымен, сондай-ақ арқанжолдар, инфрақұрылым объектілері, алғашқы медициналық жәрдем көрсету пункттері көрсетілген схемалармен (http://bobrovka.kz) адресі бойынша Ғаламтор желісінде Курорттың ресми сайтында танысуға болады. Курорттың қызметіне ие болып отырған әрбір Клиент осы схемамен танысуға міндетті.

1.16. Курорттың қызметін сатып ала отырып (қызметтерге ақы төлей отырып және/немесе оларды тікелей пайдалана отырып), Клиент ол Осы қағидалармен толығымен танысқандығын, олармен келісетіндігін және оларды орындауға, сондай-ақ осы Қағидада белгіленген жауапкершілікті көтеруге міндетті екендігін растайды. Осы Қағиданы білмеуден немесе оның талаптарын орындамаудан туындаған салдарлары үшін жеке жауап береді.

Курорттың қызметін сатып ала отырып (қызметтерге ақы төлей отырып және/немесе оларды тікелей пайдалана отырып), Клиент Курортта ілінген белгілер мен маңдайшалардың, ақпараттық стендтердің, хабарландырулардың, видеостендтердің талаптарын орындауға келісімін береді.

1.17. Компания Клиенттің төленген қызметтерді пайдаланбағаны үшін, Клиенттің мүлкінің, бағалы заттарының, құжаттары мен ақшаларының, сонымен қоса спорттық құрал-жабдықтарының және сатып алынған абонементтері, Курорт ұсынып отырған қызметтерге төлемді растаушы төлем құжаттарының (касса чектері) сақталуына, өміріне немесе денсаулығына келтірілген зиян, сондай-ақ осы Қағиданы бұзу салдарынан Клиенттің мүлкіне келтірілген зиян, үшінші тұлғалардың іс-әрекетінен Клиентке келтірілген залал үшін жауапты емес. Клиент Курортта болған кезінде және Курортта қызмет көрсетілген кезде өз денсаулығына зиян келтірілуі мүмкін абайсыз іс-әрекетімен байланысты барлық тәуекелдер мен салдарларды өз мойнына алады және осындай жағдайлармен байланысты қандай да бір дау-дамайдан, соның ішінде өмірі мен денсаулығына келтірілген зиян үшін өтемақы, моральдық шығын және басқа да шығындар өтемақысы бойынша талаптардан Компанияны босатуға міндеттенеді.

1.18. Компания ырық бермейтін күш жағдайлары әсері салдарынан, соның ішінде, осымен шектеусіз: табиғи зілзала апаттары (жер сілкінісі, тасқын, көшкін, қарлы дауыл, қар басу және т.б.), әскери іс-әрекеттер, құзіретті мемлекеттік билік органдарының шешімдері, апаттық жағдайлар (электр энергиясын өшіру, жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары және өзге де төтенше жұмыстар және энергиямен жабдықтау ұйымдары тарапынан іс-әрекеттер) және т.б. салдарынан қабылданған міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісті түрде орындамағаны үшін жауапты емес.

1.19. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Курорт аумағында бейнебақылау жүргізіледі.

1.20. Курорт аумағында жылдамдықты шектеу қажет. Клиенттер курорт аумағына кіру кезінде жолда жүру ережелерін (жол белгілері) сақтауға міндеттенеді.

1.21. Көрсетілетін қызметтерге төлем ұлттық валюта – теңгемен.

1.22. Клиенттер «БИПЭК АВТО КАЗАХСТАН» ЖШС компаниясына келтірілген залалды өтеуге міндеттенеді (ыдыстарды сындырғаны, жабдықтарды бүлдіргені және т.б. үшін).

1.23. Жабдықтарды жалға алу курортта қолданылатын жалға берілетін құрал-сайманды алу және пайдалану қағидаларына сәйкес іске асырылады. Клиент тау бөктерінде жүріп-тұру қағидасын  орындауы және қауіпсіздік техникасы қағидаларын бұзбауы тиіс. Құрал-сайманды пайдаланумен байланысты барлық мәселелер бойынша жалға беру қызметкеріне жүгіну қажет.

I-БӨЛІМ

Қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйі арқанжолдарында жүріп-тұру қағидалары

1.1. Курортқа келген қонақтар Курорттың қызметтерін пайдаланудың осы ережелерімен, сондай-ақ ағымдағы ахуалмен (ауа-райының жағдайымен, бөктерлердің жағдайымен) танысып, арқанжолдарды пайдалану мүмкіндіктері, сондай-ақ олармен бірге жүретін балалар және/немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдардың мүмкіндіктерін бағалауға міндетті. Жасы 14 (он төрт) кіші кәмелетке толмаған балалар (балалар) заңды өкілдерімен бірге жүруі тиіс. Жасы (бір) жылдан кіші кәмелетке толмаған балаларға (балаларға) арқанжолдарға отыруға рұқсат етілмейді.

1.2. Курорттың арқанжолдары Қазақстан Республикасының заңнамасында, Компанияның регламенттрі мен нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген тәртіппен ашылады және жабылады.

Курорттың арқанжолдарының жұмыс режимін «Нұртау» курорт-қонақ үйінің әкімшілігі белгілейді. Арқанжол 27°C және одан төмен температурада, қатты желді күні жұмыс істемейді. Демалыс және мереке күндері арқанжол үзіліссіз жұмыс істейді.

1.3. Арқанжолдарға тек нақты абонемент/ски-пассом бар келушілерге рұқсат беріледі.

Белгілі бір арқанжолдардың кейбір учаскелеріне кіру уақытша немесе үнемі жабық болуы мүмкін немесе ауа-райының жағдайына байланысты шектелуі мүмкін.

Арқанжолдарға қызмет көрсетуге қатысы жоқ тұлғалар жолаушыларды тасымалдауға арналмаған жабдықты пайдалануға жол берілмейді.

Пайдаланудың басым  құқығы өздерінің қызметтік міндеттерін атқару кезінде құтқару, қауіпсіздік және арқанжолдарды басқару қызметінің қызметкерлеріне, сондай-ақ Клиенттермен «Сенімді сырғанау мектебінің» жаттықтырушыларына берілген.

1.4. Балаларды кіргізу. Жасы 14 (он төрт) кіші кәмелетке толмаған балалар (балалар) заңды өкілдерімен бірге жүруі тиіс, олар келесі іс-әрекеттерді жүзеге асыруға міндетті:

— балалардың арқанжолда жүру қабілетін бағалауға және оларды қауіпсіз жерге отырғызуға, тасымалдауға және түсіру жұмыстарын ұйымдастыруға;

— балаларды арқанжолдардағы жүріп-тұру ережелері туралы хабардар етуге және жылжымалы құрам тоқтап қалған жағдайда оларды болуы мүмкін қателіктер туралы ескертуге.

1.5. Мүгедектерді кіргізу (соның ішінде сырғанау мақсатында)

Арқанжолға келген мүгедек немесе оны алып жүретін адам арқанжолға ски-пасса алмас бұрын Курорттың қызметкерлеріне өзінің мүмкіндігі шектеулігі жөнінде және қосымша көмек қажеттігі туралы хабарлауға міндетті.

Арнайы құрылғыларды (мүгедектер арбасын, арнайы спорттық жабдықты) қолданған жағдайда арқанжолдар қызметінің қызметкерлері жолаушыларды оларды бағалауы және тасымалдауға рұқсат беруі тиіс.

1.6. Арқанжолға отырғызу станциясынан ғана отыруға рұқсат беріледі.

1.7. Кезек болған жағдайда — екі адамнан отырғызылады.

1.8. Құлап қалған жағдайда дереу бугельді босатып, көтерілетін трассадан шығып кету қажет.

1.9. Жоғарыға көтерілгеннен кейін бугельмен арқанжолдың бұрылу доңғалағын айналдырып, бугельді жайлап босатыңыз.

1.10. Үзілді-кесілді тыйым салынады:

— Келушілерге жабық арқанжолға отыруға;

— Белгіленген отырғызу станциясынан тыс жерден отыруға;

— Жинақтауыштың ішінде 4 адамнан артық отыруға;

— Бугельге отыруға;

— Бугельді аяқтың арасына қоюға;

— Арқанның астымен көтерілуге;

— Бугельді тіреудің алдында тастауға;

— Көтерілетін трассамен төменге түсуге;

— Отырғызу және түсіру аймақтарында және тасымалдау кезінде шылым шегуге;

— Алкогольді ішімдіктер ішуге, алькогольдік және есірткінің әсерінен мас күйінде болуға;

— Балағат сөздер қолдануға, тіл тигізуге, жанжал шығаруға және басқа да қоғамдық тәртіпті бұзуға;

— Гигиена ережелерін бұзуға, кір киіммен кіруге;

— Арқанжолдың жабдықтарына және металл конструкцияларына зиян келтіруге;

— Тауар сатуға немесе жарнамалық материалдар таратуға;

— Тіреулерде, қабырғаларда суреттер салуға, жазу жазуға;

— Қатты дыбыс шығаратын аппараттар немесе құралдар қолдануға;

— Жарылғыш, тұтанғыш және улы заттарды немесе жарақат келтіретін қаруды, сондай-ақ кез келген ыдыста алкоголь ішімдіктерін тасымалдауға;

— Келушілер мен қызметкерлердің қауіпсіздігіне қауіп төндіретін басқа заттарды тасымалдауға.

1.11. Жазатайым оқиғалар. Егер келуші жазатайым оқиғаның куәгері болған жағдайда, ол дереу +7 (705) 752 48 95 телефоны бойынша хабарлауы тиіс.

Қараусыз қалған заттарды тауып алған кезде оларды ұстауға, ашуға немесе жылжытуға тыйым салынады. Егер күдікті зат табылса, Клиенттер оны телефон арқылы дереу хабарлауы керек: +7 705 752 48 95.

1.12. Осы ережелерді келуші бұзған жағдайда, Компания тәртіп бұзушыларға Курорттың арқанжолдарына қол жеткізуге тыйым салуға құқылы.

1.13. Арқанжолдарды пайдалана отырып, Клиент осы Ережемен толық таныс екендігін растайды және келіседі.

II-БӨЛІМ

Қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйі тау шаңғы бөктерлерінде жүріп-тұру қағидалары

1. Жалпы қағидалар

1.1. Қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйі тау-шаңғы бөктерлерінде жүріп-тұрудың осы қағидалары (бұдан әрі — «Қағида») міндетті  түрде орындалуы тиіс және қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйі (бұдан әрі — «Курорт») бөктерлерінде тау шаңғыларында және сноубордтарында сырғанақ тебетін азаматтардың барлығына (келушілерге, тұтынушыларға, клиенттерге) қолданылады.

1.2. Курорттың қызметкерлерінен немесе басқа да уәкілетті тұлғалардан басқа, тау шаңғысымен немесе сноубордсыз беткейлерге сырғанақ тебуге тыйым салынады. Беткейлер олардың күрделілігіне қарай 4 түрлі түсте жіктеледі. Сіздің тәжірибеңізді және дене даярлығыңызды ескере отырып, беткейлерді таңдаңыз.

— Жасыл: жаңадан үйренушілерге арналған жай трассалар, беткейдің тіктігі 3-7 градус;

— Көк: жеңіл трассалар, беткей тіктігі 7-10 градус;

— Қызыл: күрделілігі орташа трасса, беткей тіктігі 10-15 градус;

— Қара: күрделі трассалар, беткей тіктігі 15-30 градус.

1.3. Курорттың тау шаңғы беткейлері Курорттың регламенттерінде және басқа нормативтік құжаттарда белгіленген тәртіппен ашылады және жабылады.

1.4. Осы Қағидалардың мақсаты — тау шаңғысы мен сноубордта тік беткейлерден сырғанап түсу кезінде жазатайым оқиғаларды болдырмау, сондай-ақ беткейлерде шаңғымен сырғанау кезінде келушілердің қауіпсіздігін арттыру болып табылады. Курорттың беткейлері дегеніміз сырғанақ тебуге арналған, арқанжолдармен, арнайы белгілермен, таңбалармен, қорғаныс торларымен жабдықталған табиғи қар басқан арнайы жабдықталған тау шаңғы беткейлері.

1.5. Әрбір келуші тау шаңғысы мен сноубордта тік беткейлерден сырғанап түсу кезінде осы Ережелерді білуге және қатаң сақтауға міндетті. Тау шаңғылары мен сноубордтардан басқа, спорттық құрал-жарақтарды пайдаланып, беткейлерден түсуге тыйым салынады. Келушілерге дайындаған беткейлерден және беткейлер арасындағы учаскелерден тыс қорғаныс құралдарымен жабдықталмаған, белгі қойылмаған және күзетілмейтін жерлерден сырғанап түсуге тыйым салынады. Осы аймақтарда сырғанақ тебуші шаңғышылар мен сноубордшылар өз қауіпсіздіктеріне толықтай жауапты.

1.6. Келушілерге Курорттық әкімшілігінің рұқсатынсыз, жаттықтырушылармен немесе ұйымдасқан спорттық топтармен оқу сабақтарын жүргізуге арналған, беткейлерде орнатылған белгілермен, қақпалармен, фишкалармен және т.б. пайдалануға тыйым салынады.

1.7. Курорттың беткейіне шыға отырып, келуші осы Ережелермен толық танысқанын және келісетінін растайды, келуші (келушінің баласы) тау шаңғы спортымен айналысуға және сноуборд тебуге медициналық қарсы көрсетілімі жоқ екендігін (қажетті медициналық тексеруден, дене шынықтыру мен спортқа жарамды), шаңғымен (сноуборд) қауіпсіз сырғанау дағдыларын меңгергендігін және өзі тәуекел ете отырып сырғанауға қатысатындығын растайды — келуші тау шаңғысымен (сноубордпен) сырғанау, көтергішті пайдалану және тау шаңғы беткейіне көтерілу  құлаған жағдайда (соқтығысудан, беткейден құлап кетуден және т.б.) жарақат алу қаупімен байланысты екенін түсіну қажет; келуші өз организмінің мүмкіндіктерін (функционалдық жағдайы) өздігінен бағалауы қажет және физикалық белсенділік жағдайына, оның сырғанай білу дағдыларына, көтергіштерді пайдалану дағдыларына, ауа райы жағдайларына (төмен температураның, желдің, жауын-шашынның әсері), таңдап алынған беткейдің ұзындығы мен күрделілігіне және жалпы беткейде сырғанақ тебу жағдайларына байланысты. Келушіге көрсетілген ерекшеліктер туралы ескертілді және ол жарақат алу қатері, тау шаңғы курортында сырғанау салдарларымен байланысты жаупкершілікті өз мойнына алады. Балалар беткейлерде сырғанау кезінде балаларды тау шаңғы беткейіне жіберуге рұқсат салдарлары үшін және осы Ережелерді түсіндіруге ата-аналары (немесе баланы ілестіріп жүрген өзге де ересек тұлғалар) жауапты болады.

1.8. Тау шаңғысымен сырғанауды (сноуборд) жаңадан үйреніп жүрген келушілерге тау шаңғысымен (сноуборд) сырғанау дағдыларын үйрену үшін Курорттың жаттықтырушыларының қызметтеріне жүгіну ұсынылады, сондай-ақ, бірінші рет таудан сырғанау үшін «жаттығу» бөктерлерін – көлбеу бұрышы аз бөктерді және минималды ұзындығымен трассаны қолдану қажет.

2. Бөктерде жүріп-тұру қағидалары (FIS халықаралық қағидаларына сәйкес)

2.1. Нұртау» қала сыртындағы курорты-қонақ үйінің тау шаңғы бөктерлерін пайдаланатын келушілер келесі жүріп-тұру қағидаларын сақтаулары тиіс:

Өзара сыйластық. Шаңғышы немесе сноубордист өзгелерге қауіп төндірмейтіндей және зиян келтірмейтіндей өзін өзі ұстау керек.

Жылдамдықты шектеу. Шаңғышы немесе сноубордист өзін өзі басқара білуі тиіс. Оның жылдамдығы мен бөктерден түсу әдісі оның жеке қабілеттеріне, бөктердің басым жағдайларына, қардың түсу жағдайларына, ауа райы жағдайларына және бөктердегі басқа да шаңғышылар мен сноубордшылардың санына сәйкес болуы керек. Шаңғышының әрдайым тоқтап, жол беруге мүмкіндігі болуы  тиіс.

Қозғалыс траекториясын таңдау. Бөктермен жоғары көтеріліп келе жатқан шаңғышы немесе сноубордист бөктердің төменгі жағындағы адамдарға қауіп төндірмейтіндей өз қозғалысының траекториясын таңдап алуы тиіс. Бөктердің төменгі жағындағы шаңғышы немесе сноубордист басымдыққа ие. Бөктердің жоғары жағында сырғанап келе жатқан адам бөктердің төменгі жағына бағытталған кез келген маневрларға жеткілікті қашықтықты сақтауға міндетті. Соқтығысқан жағдайда бөктердің жоғарғы жағында қозғалып келе жатқан шаңғышы (сноубордист) жауапты болады.

Басып озу. Шаңғышы немесе сноубордист кез келген әдейі және қасақана жасалған қозғалыстар үшін басып озғысы келген шаңғышыға немесе сноубордистқа жеткілікті орын қалдырған жағдайда басып озуына болады. Басып озу кезінде басып озатын шаңғышыға немесе сноубордистке кедергі келтірмеуге жауапты болады. Сондай-ақ, бұл қозғалыссыз тұрған адамдарға да қатысты.

Бөктерге шығу, қозғалысты бастау, бөктермен жоғары қозғалу. Белгіленген бөктерге көтерілген, тоқтағаннан кейін қозғалысты бастаған немесе бөктермен жоғарыға қарай қозғалған шаңғышы немесе сноубордист қозғалысты бастау үшін бөктердің жоғарғы және төменгі жағына көзбен шолып қарап, өзіне және маңайындағыларға қауіп төндірмейтініне көз жеткізуі қажет.

Бөктерде тоқтау. Шаңғышы немесе сноубордист тар немесе көрінбейтін беткей жерлерде, соның ішінде тұрған, жартылай отырған және отырған қалпында қажетсіз аялдамаларға тоқтамауы тиіс. Тау-шаңғы беткейінде отыруға тыйым салынады. Мәжбүрлеп тоқтаған жағдайда бөктерге қарсы жаққа қарай бағытты ұстау қажет. Құлап қалған шаңғышы немесе сноубордист жылдамырақ тұрып, қозғалысты жалғастыруға міндетті. Жөнсіз ұзақ тоқтаған жағдайда,соның ішінде тұрған, жартылай отырған және отырған қалпында және қарсы бөктерге орын ауыстырмаған жағдайда Курорт әкімшілігі, құтқарушы немесе Курорттың кез келген уәкілетті қызметкері абонемент/ски-пасс алып алу құқығы бар, себебі аталған ережені сақтамау курортқа келушінің өзінің, сондай-ақ өзге келшілердің, клиенттердің, қызметкерлердің өміріне немесе денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін, тіпті өліммен аяқталатын жағдайға әкелу мүмкін.

Жабдық-жарақсыз көтерілу және түсу. Керек-жарақсыз жоғарыға көтеріліп келе жатқан немесе төмен түсіп келе жатқан шаңғышы немесе сноубордист бөктердің шетімен жүруі тиіс.

Жол белгілері. Шаңғышы немесе сноубордист көрсетілген белгілерді ұстануы тиіс. Ережелерді сақтамайтын және белгілердегі ақпараттарды ескермейтін шаңғышы немесе сноубордист өз қауіпсіздігі үшін толығымен жауапты.

Жазатайым оқиға. Оқиға куәгері немесе қатысушысы жазатайым оқиға туралы дереу +7 705 752 48 95 телефоны арқылы хабарлауы керек. Жазатайым оқиғаға куә болған шаңғышы немесе сноубордист оқиға туралы хабарлауы тиіс, құтқарушылар келгенге дейін көмек көрсетіп, жәбірленушінің жанында болулары керек. Барлық шаңғышылар, сноубордшылар және басқа куәгерлер, оқиғаға қатысу-қатыспауына қарамастан, болған оқиғадан кейін байланыс телефондарымен алмасуы тиіс.

Алкогольдік және есірткінің әсерінен мас күйінде шаңғы беткейлері аумағында болуға қатаң тыйым салынады.

Балалар. Шаңғы беткейінде 16 жасқа дейінгі балалар (қоса санағанда) қорғаныш шлем киюге міндетті. 16 жасқа дейінгі балаларда (қоса санағанда) қорғаныш шлемі болмаған жағдайда мұндай балалар жарақат алған жағдайда олардың ата-анасы немесе олардың жанындағы адам жауапты болып табылады.

Трассадан тыс жерде сырғанау. Дайындаған беткейлерден және беткейлер арасындағы учаскелерден тыс аумақтар қорғаныс құралдарымен жабдықталмаған, белгі қойылмаған және күзетілмейді. Осы аймақтарда сырғанақ тебуші шаңғышылар мен сноубордшылар өз қауіпсіздіктеріне толықтай жауапты.

3. Басқа да ережелер

3.1. Курортқа келушілер беткейлерде осы Қағиданың және Курортта белгіленген басқа да міндетті ережелердің талаптарын қатаң сақтауы тиіс, үшінші тұлғаларға кедергі жасамауы, олардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігіне қатер төндірмеуі немесе олардың қандай да бір түрде еркіндігін шектеуі тиіс. Жоғарыда көрсетілген әрекеттер үшін келуші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауап береді.

3.2. Қасақана заңсыз әрекеттер үшін, осы Ережелерді бұзу, сондай-ақ Курорт пен үшінші тұлғалардың мүлкіне қасақана зақым келтіргені үшін, үшінші тараптардың өміріне және денсаулығына зиян келтіргені үшін қонақтар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына, соның ішінде келтірілген материалдық залал құнын  өтеу бойынша мүліктік жауапкершілікті көтереді, сондай-ақ келушілердің өмірі мен денсаулығына зиян келтіргені үшін жауапты болады.

3.3. Курорттық әкімшілік осы Қағидалардың келушілерімен, Курортта қолданылатын басқа да міндетті ережелердің бұзылуына, үшінші тараптардың бейбіт жолмен келушілерге келтірген зиянына, сондай-ақ беткейлерден шыққан кезде келушілердің денсаулығына және ықтимал апаттарға байланысты салдарға жауапты емес. беткейлерде болу (жарақат, көгеру және т.б.). Келуші өзінің жүріс-тұрыс кезінде денсаулығына ұқыпсыз зиян келтірумен байланысты барлық салдарлары мен қауіп-қатерлерін қабылдайды және Resort әкімшілігіне осыған байланысты кез-келген шағымдардан, оның ішінде өмірі мен денсаулығына зиянды өтеу туралы талаптарды, моральдық зиянды және басқа да шығындар.

3.4. Қызметтерге тапсырыс берген кезде және оның ішінде заңды тұлғалардың, сондай-ақ дара кәсіпкерлерді қоса алғанда, заңды тұлғалардың өкілдерінің (қызметкерлерінің, қонақтарының) Курорт аумағында болған кезде Осы Қағиданың талаптары міндетті түрде орындалуы тиіс.

3.5. Курортқа келуші осы Ереженің талаптарын орындамаған жағдайда, Курорт әкімшілігі келушіге қызмет көрсетуді тоқтатуға құқылы.

3.6. Қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйінің әкімшілігі Курорттың шаңғы беткейлерінде жүріп-тұру ережесіне және Курорт аумағында белгіленген басқа да міндетті талаптар мен ережелерге біржақты тәртіпте өзгерістер енгізуге құқылы. Көрсетілген өзгерістер «Нұртау» курорты-қонақ үйінің ақпараттық стенділеріне және Интернет желісінде — www.bobrovka.kz сайтында орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Келуші осы ережедегі көрсетілген өзгерістермен өз бетінше танысуға міндеттенеді.

3.7. Әрбір Курортқа келушінің қауіпсіздігі мен жайлылығын қамтамасыз ету Курорт әкімшілігінің басты міндеті болып табылады. Келушілер жүріп-тұру ережелерін ұстануға  және Курорттың басқа қызметкерлері мен келушілерін құрметтеуге міндетті. Келуші өрескел мінез-құлық танытқан жағдайда Әкімшілік келушіден абонемент / ски-пасс алып алуға құқылы.

III-БӨЛІМ

Қала сыртындағы «Нұртау» курорты-қонақ үйінің тюбингтік трассасында жүріп-тұру ережелері

Жарақат алу, сондай-ақ үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупінен хабардар клиент ерікті түрде сырғанауға келіседі және барлық нұсқаулықтар мен қауіпсіздік ережелерін сақтау жөніндегі міндеттемелерді сақтауды өз мойнына алады.

Клиент сырғанау аймағында келесі ережелерді сақтауға міндетті:

 • Аталған ережелермен танысқаннан кейін ғана тау бөктерінен сырғанауға рұқсат етіледі.
 • 12 жасқа дейінгі балаларға жанында  ата-аналары немесе олар үшін жауапты адамдар болған жағдайда ғана сырғанауға рұқсат етіледі.
 • Жеті жасқа толмаған балалар ата-аналарының біреуімен ғана (бір тюбингте екі адамнан артық емес) сырғанауға рұқсат етіледі
 • Таудан төмен  қарай сырғанаған кезде отырған қалпында, аяқтары алдыға қарай созыңқы, жоғары көтерілген қалпында болуы тиіс.
 • Таудан төмен қарай тек сноутюбта сырғанауға арналған, басқа спорт жарақтарында сырғанауға тыйым салынады.
 • Сырғанау кезектілігін сақтаңыз.
 • Соқтығысу қаупін болдырмас үшін кемінде қырық метр арақашықтықты сақтаңыз.
 • Сноутюбтен төмен қарай сырғанап  түскеннен кейін орныңыздан жылдам көтеріліп, трассаның басына өрге көтерілу бағытына қарай қозғалу қажет.
 • Бір сноутюбте екі ересек адамға сырғанауға тыйым салынады.
 • Басқа тюбингтермен тіркесе топпен бірге төмен қарай түсуге қатаң тыйым салынады.
 • Төмен қарай түсу кезінде кедергі келтіруге (тежеуге) тыйым салынады.
 • Өзге де демалушыларға кедергі жасауға тыйым салынады.
 • Тюбингті тоқтаған аймақта қалдыруға тыйым салынады.
 • Тоқтаған аймақта кідіруге тыйым салынады.
 • Төмен қарай түсу үшін қоршау торынан жоғары көтерілуге тыйым салынады.
 • Тюбингке арналған трассада жүруге тыйым салынады.
 • Алкогольдік / есірткінің әсерінен  мас күйінде тюбинг трассасында жүруге тыйым салынады.

г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости 92/1. Автосалон RENAULT.

Тел.: +7 (7232) 560-232

Email: rahmani@reliz.kz, rksales@reliz.kz

Служба бронирования: +7 705 798 53 56

Администратор коттеджей «Бобровочка»: +7 705 798 53 65 (пункт проката)

Администратор коттеджей «Рощино»: +7 771 840 68 89

Администратор беседок «Моисеевка»: +7 705 752 48 95 (канатная дорога)

Администратор ресторана «Намедни»: +7 705 798 53 64